Welcome to Volkswagen.
 
Menu
 

VW Việt Nam thông báo chính sách bán hàng tháng 11 đến khách hàng như sau: 

1. Xe Polo:

  • Hỗ trợ thêm 3% giá bán.                                                                                                    

STT

Loại xe

Giá công bố

(bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và VAT)

1

Polo Sedan số tự động 2014

(Ghế da + DVD)

651.840.000

2

Polo Sedan số tự động 2015

(Ghế da + DVD)

679.000.000

3

Polo sedan GP số tự dộng

(Ghế da + DVD)

695.000.000

4

Polo Sedan số sàn 2014

(Ghế da + DVD)

603.840.000

5

Polo Sedan số sàn 2015

(Ghế da + DVD)

629.000.000

6

Polo Sedan GP số sàn

(Ghế da + DVD)

645.000.000

8

Polo Hatchback số tự động 2015

(Ghế da + DVD)

740.000.000

11

Polo Hatchback số sàn

(Ghế da + DVD)

690.000.000

9

Polo Hatchback số tự động 2016

(Ghế da + DVD + Mâm R14)

730.000.000

10

Polo Hatchback số tự động 2016

(Ghế da + DVD + Mâm R15)

740.000.000

 

2. Xe Touareg:

  • Hỗ trợ 100% thuế trước bạ (tương đương 10% giá công bố).

STT

Loại xe

Giá công bố

(bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và VAT)

1

Touareg GP sản xuất 2016

2.889.000.000

3. Xe Passat:

STT

Loại xe

Giá công bố

(bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và VAT)

1

Passat S

1.299.000.000

2

Passat S màu Trắng mã màu 0R0R

1.339.000.000

3

Passat E

1.379.000.000

4

Passat E màu Trắng mã màu 0R0R

1.419.000.000

5

Passat GP

1.450.000.000

6

Passat GP màu Trắng mã màu 0R0R

1.490.000.000

4. Xe Tiguan:

STT

Loại xe

Giá công bố

(bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và VAT)

1

Tiguan 2.0

(Ghế da + Mâm đúc R17 + DVD + Viền Chrome + Ghế tài chỉnh điện)

1.290.000.000

2

Tiguan 2.0 - Màu trắng mã  0R0R

(Ghế da + Mâm đúc R17 + DVD + Viền Chrome + Ghế tài chỉnh điện)

1.310.000.000

5. Xe Sharan:

STT

Loại xe

Giá công bố

(bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và VAT)

1

Sharan

1.900.000.000

 

6. Xe Jetta:

STT

Loại xe

Giá công bố

(bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và VAT)

1

Jetta

(Ghế da + Ghế tài chỉnh điện)

999.000.000